GDPR

Ochrana osobných údajov.

Odoslaním informácií vo formulári zákazník súhlasi so spracovaním osobných údajov na účely spracovania jeho požadavky, uzatvorenia Zmluvy o prenájme vozidla a fakturácie podľa zákona č. 18/ 2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, určujúce podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov (GDPR).